osteopatia

Osteopatia (medycyna osteopatyczna) to element systemu opieki zdrowotnej z ponad 100-letnią tradycją, w którym do stawiania diagnozy i leczenia chorych wykorzystywane jest badanie manualne.

Osteopatia traktuje organizm człowieka jako jedność, uznając, że wszystkie jego części są ze sobą połączone. Holistyczne podejście do pacjenta sprawia, że osteopatia nie ogranicza się jedynie do badania wybranych części ciała. Osteopatia nie leczy choroby, tylko człowieka. Jej celem jest odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć bezpośredniego znaczenia na bieżące dolegliwości. Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.

Osteopatia w przeciwieństwie do medycyny klasycznej (akademickiej) nie korzysta z leków. Nie stoi jednak do niej w opozycji, a wręcz przeciwnie – stanowi jej doskonałe uzupełnienie.

Wskazania do terapii osteopatycznej

  • ostre i przewlekłe zespoły bólowe układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów, zmiany związane z charakterem pracy, zaburzenia czucia i zdrętwienia kończyn)
  • funkcjonalne schorzenia układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia i układu oddechowego
  • bóle głowy u dzieci i dorosłych
  • stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i dorosłych
  • urazy okołoporodowe u dzieci
  • zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci
  • zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa
  • diagnostyka i korekta wad postawy
  • zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresje